Det kan betale sig at voldtage

DET KAN BETALE SIG AT VOLDTAGE I DANMARK
I hvert fald hvis man kigger på statistikkerne. Der en sandsynlighed på 97.5% at man går fri som voldtægtsforbryder, og formentlig kommer til at slippe helt udenom både politi og retssystemet. Heriblandt er der både medregnet de anmeldte voldtægter, men også de voldtægter der kun når at blive registreret som “undersøgelsessager” – og sidst, men ikke mindst, de voldtægter der forties.
(Kilde “Exhibit A” – en rapport fra Det Kriminalpræventive Råd:
http://www.dkr.dk/sites/default/files/Voldtaegt-del-VI-vej-gen-retssys.pdf – og læg mærke til at de i deres undersøgelsesmetode HAR frasorteret falske anmeldelser )

Jeg er uhyggeligt undrende over, at det åbenbart er sådan det fungerer i vores retssystem.

Efter Aalborg-karnevallet i år blev der anmeldt fem voldtægter. I medierne kan jeg læse ordet “sexovergreb” – men kald det nu hvad det er. En voldtægt. To forsøgte og tre gennemførte.

“Det er jo det, der kan ske, når der er så mange mennesker samlet og spiritusen går ind, så kan forstanden nogle gange godt forlade gerningsmanden lidt på en måde.” – udtalt af Karsten Højrup Kristensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi. Dette er en fuldstændig uacceptabel bagatellisering af voldtægterne og ofrene. Han har så efterfølgende undskyldt efter mange forargede modsvar til hans upassende kommentar.
Men ikke nok med det. Nu kom det frem i går, at FIRE ud af FEM sager er droppet pga. manglende beviser. Det er altså på trods af, at én af gerningsmændene stod frem og meldte sig selv.
Det er også på trods af, at et vidne til en af de andre voldtægter prøvede at komme i kontakt med to politibetjente som stod få meter fra gerningsstedet. Politiet ville ikke modtage anmeldelsen, og tilkaldte heller ikke forstærkning.

Årsagerne til sagerne er droppet lyder at: “der ikke er beviser for, at der har fundet en voldtægt sted” fortæller Henrik Staal.
Så det faktum, at en gerningsmand selv står frem efter at have hørt om anmeldelsen, det er åbenbart ikke bevis nok.
Desværre er det langt fra den eneste episode, hvor tydelige beviser åbenbart ikke er tydelige nok. Det kan vi takke “bevisets stilling” for.
Hvis vi vender tilbage til Exhibit A rapporten, så kan gerningsmanden – hvis han rent faktisk kommer så langt at stå for en domstol – blive frifundet hvis anklagemyndigheden ikke mener der var “forsæt”. Altså det skal bevises, at gerningsmanden har truet eller anvendt vold for at opnå sex, og det skal bevises, at han vidste det ikke var frivillig sex. Dvs. gerningsmanden kan på baggrund af egen dumhed frifindes ved at sige, at han troede det var frivilligt.

Politiet har givet et eksempel på en sag hvor gerningsmanden blev frifundet på “bevisets stilling” som lyder følgende:

Kvinde på 19 år anmelder nabo på 50 år for voldtægt. Hun kommer på besøg efter fyraften, drikker et par øl og ser tv. Ifølge kvinden gør manden tilnærmelser, som hun forsøger at afvise, bl.a. da han forsøger at presse hendes hoved ned mod sin penis. Manden opnår samleje med kvinden. Ifølge kvinden har hun tydeligt afvist ham verbalt og har forsøgt at skubbe ham væk. En anden nabo kommer forbi på gangen senere, hører høj musik og høje ”nej”- råb, men gør ikke noget ved det, fordi han regner med, det er manden og hans ekskæreste, der skændes.

Sagen sluttes på ’bevisets stilling’ uden retssag, og anklagemyndigheden begrunder bl.a. således: ”Jeg finder efter en samlet vurdering af sagens faktiske og retlige omstændigheder ikke grundlag for at statuere, at NN har haft til hensigt at overtræde straffelovens bestemmelse om voldtægt i forbindelse med, at han forsøgte at opnå samleje med Dem den pågældende aften”.

Så på trods af et vidne der hører en kvinde råbe “nej”, bliver sagen ikke stillet for en domstol, da der ikke er bevisførelse nok for, at gerningsmanden havde til hensigt at voldtage kvinden.
Fysiske beviser som blå mærker og rifter viser sig heller ikke at være nok til en retssag. 60% af kvinder har fysiske skader ved de voldtægtssager, hvor politiet har fundet en formodet gerningsmand. 200 ud af 217 sager bliver henlagt af anklagemyndigheden på baggrund af “bevisets stilling”. Det vil sige, at man altså ikke kan bevise, at gerningsmanden havde voldtægt som forsæt. Godt så. Så vidner og fysiske beviser er ikke nok, så længe gerningsmanden kan spille dum, og påstå han ikke så det som voldtægt.

Det er kun en tredjedel af voldtægter er “overfaldsvoldtægter”. Dvs. at ved langt de fleste voldtægter er gerningsmanden en bekendt for kvinden. Og derved har gerningsmanden en langt større chance for at blive frikendt på baggrund af “bevisets stilling”, da han kan påstå, at hun gerne ville, på trods af diverse fysiske beviser.

En anden historie fra rapporten hvor gerningsmanden blev frifundet med “bevisets stilling”:

Kvinden er kæreste med en af mandens bekendte. Kvinden er alkoholmisbruger i 40’erne. Manden, der er hjemløs, beder om at måtte overnatte i kvindens lejlighed. Ifølge kvinden voldtager han hende, da hun viser ham ind på værelset. Hun har blå mærker og rifter. Manden påstår, samlejet var frivilligt, og at de blå mærker var nogle, kvinden havde i forvejen. Kvinden kan – grundet alkoholindtag – ikke huske detaljer fra hændelsen. Manden er tidligere dømt for voldtægt, og voldtager desuden nogle måneder efter denne sag en anden kvinde. Dette overgreb kommer for retten, og manden bliver dømt til behandling. Sagen her sluttes på ’bevisets stilling’ uden retssag bl.a. med henvisning til, at den formodede gerningsmand påstår, at samlejet var frivilligt, at kvinden, grundet spirituspåvirkning, ikke kommer med en konsistent forklaring og at hun ved seneste afhø- ring har givet udtryk for stor usikkerhed om, hvorvidt hun blev overfaldet af sigtede.

Her er det fuldstændig irrelevant, at manden er tidligere dømt for voldtægt, og voldtager endda få måneder efter hændelsen. Men der bliver derimod lagt mere vægt på at kvinden var beruset, og har svært ved at huske detaljer, på trods af flere fysiske skader.
Senere hen viser hun usikkerhed over overfaldet, hvilket nemt kan ske, når man møder så stor en skepsis, og formentlig er blevet pålagt en del skyld.

Norges retssystem arbejder med det retslige begreb “uagtsomt voldtægt”.
Danmark har haft det oppe at vende, men det er aldrig blevet til noget. Jeg hører meget ofte i voldtægtsdebatten, at kvinder anmelder falsk, og især idéen omkring uagtsomt voldtægt skulle gøre det nemmere at anmelde falsk.
Men nu drejer falske anmeldelser sig om 7% af voldtægtsanmeldelserne. Derudover, så er det svært at trække sin anmeldelse tilbage. Dvs. hvis en kvinde bliver truet efter at have anmeldt en voldtægt, så kan hun føle sig nødsaget til at sige, at det var en falsk anmeldelse, eller hvis hun er bange for at stå op imod ham i retten. Hvilket der jo ikke er noget at sige til, når der er så stor sandsynlighed for, at han kommer til at gå fri. Derudover har Justitsministeriet lavet en undersøgelse, som rent faktisk viser, at anmeldelser som ofre bagefter har påstået var falsk, rent faktisk viste sig at være sand.
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningspuljen/2011/2009/Voldtaegt-del-II-falsk.pdf

Er det kun mig, der har kvalme over dette system? Hvordan kan det på nogen som helst måde beskytte voldtægtsofre? Der er så stor sandsynlighed for at gå fri, at det er uhyggeligt. Det er så sørgeligt, at så mange kvinder ikke tør anmelde. Men med det sagt, så kan jeg godt forstå dem. Sådan som man bliver taget imod af retssystemet som voldtægtsoffer, og sådan som man nemt bliver pålagt skyldfølelse, hvis man f.eks. har været beruset, haft en lårkort kjole på, eller måske sagt ja til at få en øl med en bekendt, som udviklede sig til en voldtægt. Det er ikke værdigt. Jeg kan også godt forstå, at et retssystem skal beskytte alle parter, men jeg håber virkelig, at ethvert anstændigt velfungerende menneske kan se, at dette er skruet grueligt forkert sammen.
Så længe man kan finde ud af at spille dum, og påstå man ikke selv så det som en voldtægt, så kan det rent faktisk – stort set – betale sig at voldtage i Danmark.

Reklamer

Derfor er du feminist 

Formålet med bloggen er især at aflive tusindvis af myter og falske idéer om hvad feminisme er, og hvad feminister gør. Det er der hårdt brug for, da mange stadig betragter det som et aggressivt ord og dæmoniserer det uden at kende betydningen.

Det er egentlig såre simpelt – går du ind for lige rettigheder og lige muligheder uanset køn? Guess what? Så er du feminist! Feminisme er IKKE at kvinder skal have flere privilegier, rettigheder eller muligheder over mænd. Vi vil være lige. 

Jeg hører mange kvinder sige, at der ikke er brug for feminisme fordi de aldrig selv har oplevet sexisme eller ulighed. For det første tror jeg de rent faktisk har, bare uden at tænke særlig meget over det, da det stadig bliver betragtet som “normal” opførsel af rigtig mange. Et eksempel var da jeg selv var på Roskilde Festival. Alle mine veninder blev udsat for sexisme. Hver og én. De blev blandt andet taget på og råbt efter. Dette valgte jeg at jeg at reagere på, men de skænkede det ikke rigtig en tanke, “da det jo er det der sker”.

For det andet – selvom du ikke selv har oplevet det, lukker du så virkelig øjnene for andre kvinders historier og oplevelser? Er der så heller ikke hungersnød i Afrika fordi du lige har spist? Eller global opvarmning er en myte fordi det er en skide kold sommer? 

Derudover er der mange der mener at feminisme i vesten er unødvendigt, og at vi skal tænke på kvinderne i østen der stadig er langt bagud. Det gør vi også. Det er også deres kamp vi kæmper. Men åben dine øjne. Hold nu op med at finde argumenter imod en ellers så smuk ideologi det er. Ligestilling trods køn, race, etnicitet, seksualitet. Hvordan kan det være en forfærdelig ting? Hvordan kan man være imod? Uenig? Er folk bange for, at hvis de erklærer sig feminist, at de automatisk går ind for kvindekvoter og øremærket barsel? Det bestemmer du selv. Det er det grundlæggende det handler om. Feminisme er ikke så sort / hvidt som mange gør det til. Vi er mange forskellige individer med forskellige meninger, og det er kun fantastisk. Men man kan ikke benægte definitionen på feminisme, hvis man er et anstændigt menneske. Stop dæmoniseringen, det er slet ikke så farligt 🙂

Mænd som voldtægtsofre – det er ikke feminismen der negligerer dem

Medierne har været i fuld sving med at skrive om lærerinden Brianne Altice. Og kommentarer, som bidrager til det nuværende patriarkalske samfund har ligeså været i fuld sving.

Brianne Altice har angiveligt misbrugt tre af sine elever, på hhv. 16 og 17 år, og er idømt op til 30 års fængsel. Og efter at have læst diverse kommentarer er jeg indebrændt. Jeg ved slet ikke hvor jeg skal starte henne.
Det må være så svært at leve med de ting i bagagen man nu gør som offer for misbrug og / eller overgreb. At folk kan få sig et grin på den bekostning må gøre endnu mere ondt. Feminister er gang på gang blevet anklaget for ikke at tage mænds parti i diverse volds – og overgrebssager. Her er vi.
Patriarkiet anerkender ikke mandlige ofre for overgreb. De bliver gjort til skamme. Gjort grin med. De er ikke “rigtige mænd”. Disse kommentarer på hhv. MX og BT er glimrende eksempler:

1908147_589074524568925_1245237193745856853_n11262110_589074531235591_2158605184842098517_n

11705308_589074567902254_8005310952760230779_n11737968_589074511235593_6298150338952526017_n

“Drengene burde blive straffet, for at sladre om sådan noget! Fy fy!”
“Stakkels drenge, de må leve med ydmygelsen og traumet resten af livet.. Ironi kan forekomme.. Typisk Amerika.. Personligt ville jeg ikke have noget imod at have en svede time sammen med hende”
“De elever er ikke ofre, de er heldige at få noget på den dumme, for det er ikke alle der er så heldige”
“Ofre??!! Det er da de heldigste elever i verden”

Det bliver ikke anerkendt.
Der bliver stillet spørgsmåltegn ved, hvordan en kvinde kan voldtage en mand i debatten. Men der er andre måder end vold til at fremtvinge til “sex”.

DER SKAL SÆTTES FOKUS PÅ VOLDTÆGTSOFRE – det er desværre stadig et kæmpe tabuiseret problem. Og jeg tror bestemt, at kommentarer som disse forhindrer mænd i at søge om hjælp når de har været ofre for overgreb, da det bliver betragtet som en kvindagtig svaghed.
Derudover får jeg en forfærdelig kvalme, når jeg læser om voldtægtssager generelt hvor ord som “sex” eller “samleje” indgår når det har et ord: voldtægt

(Screenshots er lånt af “En Feminists Bekendelser” på Facebook) – https://www.facebook.com/enfeministsbekendelser?fref=ts

Hvorfor er det mere ildeset at være prostitueret end at være kunden?

En tanke strejfede mig forleden. Jeg tog diskussionen op med mine veninder og spurgte dem:
“Ville I være sammen med en fyr, som førhen havde været til en stripper eller en luder?”
Efter et par tøvende sekunder blev de begge enige om, at de nok ville se igennem fingrene med det.
Derefter spurgte jeg:
“Ville en fyr mon være sammen med én, som tidligere havde været stripper eller prostitueret?”
Svaret var ikke-tøvende og prompte – et klart “Nej!”.

Tilbage sidder jeg med et dilemma jeg ikke helt synes er fair. Hvorfor er det strippere og prostituerede, som samfundet ser ned på? En kvindes værdi falder tilsyneladende hvis hun er stripper, prostitueret eller været sammen med flere. Hvad med dem, som rent faktisk udnytter muligheden af at de er der? Hvorfor snakker ingen dårligt om dem? (Selvfølgelig er der nogle – men man kan bestemt ikke komme udenom, hvad der er mere accepteret) Det er sørgeligt.

Hvad er forskellen på nøgenhed i reklamer og nøgenhed in real life?

11141368_1050537691645732_554148352607113040_n

De seneste par dages store debat har været debatten om Mirages busreklame – især i forhold til Dansk Kvindesamfunds hyldest til de tre feminister der turde blotte sin bare overkrop – med et klistermærke på brystvorterne. Og mange forstår tilsyneladende ikke, hvorfor Dansk Kvindesamfund kan hylde at en reklame af en bar røv bliver taget ned – og samtidig hylde det førnævnte.

Min første tanke – er det for det første ikke ulovligt (ifølge lovgivningen om blufærdighedskrænkelse) at kvinder flasher sine bryster i det offentlige rum? I så fald – hvordan kan det så være i orden der hænger reklamer med bar røv, og tidligere også bare bryster på busserne? (Som i øvrigt oven i købet opfordrer kvinder til at få sine bryster lavet).
Hvorfor kan man ikke få lov til at vise sine helt naturlige, menneskelige, ikke-photoshoppede bryster, hvorimod reklamer med det helt samme biologiske motiv, som på menneskekroppen, kan man finde alle vegne i det offentlige rum?
Behøver jeg at svare på det, eller kan folk godt selv se problemet?
– og nej, jeg kan desværre ikke “bare” tage og vise mine bryster frem, hvis det er det jeg har lyst til. For det første er det princippet i hvornår det tilsyneladende er ok – og hvornår det ikke er ok at vise sine bryster, men hvis jeg valgte at gøre det, så ville jeg møde utallige af ubehagelige tilnærmelser, netop fordi kroppen er så uhyggeligt seksualiseret.


                                topelement

Feminisme

funny-feminism-true-meaning-cartoon

Tager vi udgangspunkt i Gyldendals leksikon er definitionen på feminisme følgende;

feminisme, (af lat. femina ‘kvinde’ og -isme), ideologi, der fremhæver kvinders samfundsmæssige betydning og individuelle værdi, og hvis mål det er at afskaffe diskriminering og undertrykkelse af kvinder og bekæmpe mandsdominans i samfundet.”

Feminisme går ind for lige rettigheder og muligheder uanset køn, race, etnicitet, seksualitet etc.
“Hvorfor hedder det så ikke humanism?” Fordi det er totalt irrelevant, og i øvrigt er der en historisk betydning bag ordet feminisme. SOM IKKE ER ET FARLIGT ORD 😉

Fordi der tilsyneladende er mange der misforstår begrebet, vil jeg meget gerne understrege at feminisme IKKE er:

At kvinder hader mænd
At mænd er skyld i al ondskab
At kvinder skal have FLERE privilegier, rettigheder og muligheder end mænd

Og derudover – så følg ellers med på bloggen! 🙂

Her kommer jeg!

Jeg besluttede mig for at oprette en blog, da min private Facebookprofil efterhånden blev brugt lidt for ihærdigt til at diskutere og deltage i diverse debatter om ligestilling og feminisme. Ved at bruge min Facebookprofil til at diskutere noget jeg har store holdninger omkring, følte jeg at det kom lidt for tæt på.
Jeg vil helst ikke dømmes af de 400+ venner jeg har på min profil, da ordet feminist desværre endnu ikke er 100% accepteret i samfundet, men stadig noget der ofte bliver brugt som et fy-ord.
Jeg står helt fast ved den person jeg er, og de holdninger jeg har, men jeg føler mig ikke helt klar til at spamme min egen private Facebook til venner, familie og bekendte. Så her er jeg – helt ny og nysgerrig indenfor blogger-verdenen. Jeg glæder mig til at lette mit hjerte med alle de tanker jeg har, og hvis I hopper på vognen og har lyst til at læse med skal I være mere end velkomne. 🙂